{@title}

{@description}

{dsAlbums::@title}

{dsAlbums::@description}

Viewing Album:

Description:

{@description}

thumbnail for {@src}

main image

{@caption}

Pierwszy występ przedszkolaków w języku niemiecki na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez TSKN Jełowa.