DˇBRÓWKA
JEŁOWA
KOLANOWICE
ŁUBNIANY

Aktualno¶ci

Dokumenty

Zdjęcia
Administrator danych, adres jego siedziby:

Publiczne Przedszkole w Brynicy, ul. Powstańców ¦l±skich 67, 46-024 Łubniany

Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby, numer telefonu, adres e-mail:

Ewa Mudrecka, 46-024 Łubniany, ul. Powstańców ¦l±skich 67, tel. 77-4215608, e-mail pp.brynica@lubniany.pl